B

Aan alle lezers hier
Ik ben Bart Jakobs
(al staat dat ook in
Bartjakobs.nl)

Meer info over de
ondergetekende
is hier nog niet nu
maar binnenkort wel.’